Kritik för långsamhet hos åklagare och polis

oktober 14, 2007

KRITISK. Sundsvalls tidning skriver att Justitiekanslern kritiserar åklagarkammaren i Sundsvall och polismyndigheten i Västernorrland för att handläggningen av förundersökningar tar för lång tid.

I maj inspekterade Justitiekanslern pågående ärenden hos åklagarkammaren. Handläggningstiden i de granskade ärendena beskrivs som oacceptabelt lång. JK tycker att de tidsfrister som finns har överskridits rejält i alla de förundersökningar som gåtts igenom, trots att de inte är så omfattande eller komplicerade att det varit motiverat. JK noterar att personalsituationen hos åklagarkammaren har varit besvärlig, men att den nu tycks ha förbättrats och att åtgärder vidtagits för att korta handläggningstider. När det gäller polisen har JO tidigare kritiserat långa handläggningstider i brottsutredandet, JK håller med och instämmer i att det är viktigt för det brottsförebyggande arbetet att det fungerar med utredningarna, dessutom handlar det om förtroendet för polisen.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.