Krögare anmäler kommunen för dålig tillsyn

oktober 19, 2007

BJURHOLM. Västerbottens folkblad rapporterar om krögaren Jonte Fischer som har anmält Bjurholms kommun till Justitieombudsmannen, JO.
Restaurangägaren hävdar att kommunen missköter tillsynen av alkohollagens efterlevnad.

Av Jonte Fischers anmälan till JO framgår att krögaren i första hand riktar sin kritik mot ”… den tillsynsmyndighet och de tjänstemän som har huvudansvaret för tillsynen av alkohollagens efterlevnad i Bjurholms kommun”.
Restauratören skriver i sin anmälan: ”Vi anser att kommunen brister i sina skyldigheter och är helt okunnig som tillståndsgivare och tillsynsmyndighet.”

Många brister
Jonte Fischer radar upp ett helt batteri med brister som han anser att kommunen brustit i som tillsynsmyndighet. Näringsställen serverar alkohol i lokaler som inte finns angivna i serveringstillståndet; serveringstillstånd har medgivits utan att sökanden har uppfyllt de grundläggande kraven; serveringslokaler har byggts om utan nytt godkännande som livsmedelslokaler med mera.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.