Upprättelse på Facebook

november 13, 2007

facebook1.jpg
NYHET. Nu finns
upprättelse.nu på Facebook. Du hittar oss här. Tack Johan.


Många anmälningar

november 13, 2007

ANMÄLDA VAKTER. The Lab och Café Opera toppar listan över krogar vars vaktpersonal anmälts för misshandel. Vaktpersonalen på de båda krogarna har tillsammans blivit anmälda 33 gånger för misshandel bara i år. Det visar den statistik som ligger till grund för polisens särskilda kroginsatser skriver DN idag.

På torsdag kan kammaråklagare Fredrik Ingblad väcka åtal mot Café Operas vaktchef som misstänks för att ha sparkat en 37-årig kroggäst medvetslös och misshandlat en annan man natten till måndagen den 29 oktober.

Åklagare överväger också att väcka åtal mot två ordningsvakter knutna till nattklubben The Lab sedan de misstänks för att ha misshandlat tre personer i samband med en avvisning i augusti.

När polisen nu kraftsamlar mot krogvåldet riktar den särskilt in sig på tolv krogar i Stockholm som genererat många anmälningar om brott under perioden februari-september i år.


Centrum för rättvisa stämmer staten

november 13, 2007

RÄTTSSÄKERHET. Centrum för rättvisa kräver staten på skadestånd: Regeringsrättens oacceptabla handläggningstider skapar svåruthärdliga konsekvenser för enskilda och företag. Av de drygt 7 000 mål som pågick i Regeringsrätten i slutet av oktober hade cirka hälften väntat mer än nio månader, det vill säga längre än den maximala tid som Regeringsrätten ska klara av frågor om prövningstillstånd på. 404 av dessa fall hade väntat mer än 1 år och 11 månader, vilket kan leda till att Sverige fälls i Europadomstolen.

Därför överlämnar i dag Centrum för rättvisa skadeståndskrav till svenska staten för tre personer vilka tvingats vänta flera år för att få sina fall prövade. Avsikten är att agera blåslampa på det svenska rättssystemet så att fler slipper att drabbas på samma sätt i framtiden. Det skriver Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer, chefsjurist respektive verkställande ledamot i Centrum för rättvisa på DN debatt.

Vi har granskat väntetiderna i samtliga 7 156 mål som pågick i Regeringsrätten i slutet av oktober 2007. Bara 113 av dessa handlade om sakfrågan medan så gott som samtliga av de återstående 7 043 fallen handlade om beslut i fråga om prövningstillstånd – det vill säga om ett fall över huvud taget ska tas upp till prövning. Ett av Regeringsrättens mål är att klara av frågor om prövningstillstånd inom nio månader. Men nära hälften av de fall som granskades – 3 389 stycken för att vara exakt – hade väntat mer än nio månader, varav 2 535 hade väntat mer än ett år…

Granskningen visar att under den senaste tioårsperioden har sammanlagt tusentals enskilda drabbats av orimligt långa handläggningstider i Regeringsrätten på ett sätt som strider mot Europakonventionen…

Centrum för rättvisa kommer för sin del att följa upp granskningen av Regeringsrätten med nya granskningar av handläggningstider i andra domstolar och myndigheter. Det finns till exempel tydliga indikationer på att problemen inom polis- och åklagarväsendet är åtminstone lika allvarliga som inom domstolsväsendet.

De tre pilotmål som lämnas in i dag kommer därför med säkerhet att följas av fler skadeståndskrav. Om det ska det bli någon ändring måste kränkningarna uppmärksammas, enskilda måste reagera och det måste bli konsekvenser för staten.


”Fördomarna som minskar tryggheten”

november 13, 2007

DEBATT. Veckans debattör är ordningsvakt. Han reagerar på det han tycker blir en ensidig bild av yrkesgruppen. När fördomar dömer vakterna på förhand och förtroendeklyftan vidgas mot allmänheten spelar det ingen roll hur bra jobb vakten än gör. Uppgiften blir omöjlig. Även allmänheten har ett ansvar för tryggheten ska öka, inte enbart vakterna menar artikelförfattaren som själv är verksam i Stockholmsområdet.

Ordningsvakter har valt sitt yrke för att de tycker om att känna makt och för att få misshandla folk. De är fega och ger sig därför på folk flera mot en. De vill egentligen bli poliser men kom inte in på polishögskolan. De missbrukar sina befogenheter. De skyddar sina kollegor genom mened. De är dumma och okunniga. De använder för mycket våld.

Ovanstående är de vanligaste fördomarna om ordningsvakter. Idag har många glömt att de är just fördomar och de framställs ibland som om de vore fakta. Skriverierna i kvällspressen har skenat. Om en man har känt på sig att vakterna njöt av att slå honom så publiceras hans åsikt utan att någon reagerar. Om jag skulle bli intervjuad av kvällspressen och uttala mig om en rom genom att säga ”det såg ut som om han tänkte stjäla min väska” så skulle det inte publiceras.

det har glömts bort att den grupp vakter som beter sig illa är en försvinnande liten minoritet som får väldigt mycket uppmärksamhet.

Uppfattningar som inte är byggda på fakta är fördomar oavsett om dem gäller en folkgrupp eller en yrkesgrupp. Ordningsvakter är idag den enda grupp som man tillåts ha fördomar mot utan att tillrättavisas. Den fördomsfulla bilden har blivit normen för hur man ser på ordningsvakter och det har glömts bort att den grupp vakter som beter sig illa är en försvinnande liten minoritet som får väldigt mycket uppmärksamhet.

Nästa gång du läser en artikel om ordningsvakter så tänk på hur de beskrivs. Om du tycker att det du läser låter rimligt så prova att göra följande: Byt ut ”ordningsvakt” mot tex ”kassörska” och ”krogen” mot ”matbutiken”. Läs artikeln igen och du kommer att upptäcka samma sak som jag gör när jag läser om mina kollegor. Att det som står låter orimligt såvida inte samtliga fördomar om ordningsvakter stämmer. Det låter ju inte sannolikt att en kund som står och funderar på vilket bröd han ska köpa blir nedslagen av en kassörska och utslängd ifrån matbutiken utan någon anledning. Så varför anses detta sannolikt när man byter kund mot kroggäst och kassörska mot ordningsvakt?

Vid de flesta ingripanden ifrån ordningsvakter så samlas en skara medborgarvittnen som under och efter ingripandet tycks tävla i att få in så många fördomar som möjligt i sin beskrivning av händelseförloppet. De vet sällan t ex hur mycket våld som rent juridiskt sett är tillåtet men bestämmer sig ändå för att vakterna använder för mycket. Detta sker även om ingripandet har utförs exemplariskt med minsta möjliga våldsanvändning och med allt önskvärt lagstöd.

Få människor känner till omfattningen av vakternas befogenheter och drar därför ofta slutsatsen att befogenheterna har missbrukats även i de fall där de i själva verket inte alls har missbrukats. Vakterna är alltså dömda på förhand och det resulterar i att deras ingripande bedöms som felaktigt av vittnena även i de fall där det inte har varit felaktigt.

Fördomarna om ordningsvakter som våldsbenägna och aggressiva gör att många är rädda för dom.

Fördomarna om ordningsvakter som våldsbenägna och aggressiva gör att många är rädda för dom. När jag jobbar och pratar med folk så kan de säga saker som ”vad snäll du är” eller ”jag trodde inte att du skulle vara så trevlig”. De förväntar sig att jag ska vara elak och otrevlig bara för att jag har en plåtbit på jackan. Fördomarna om ordningsvakter håller på att skapa en klyfta mellan vakterna och de som vakterna jobbar med att skydda. För att minska klyftan måste vi se att bakom varje ordningsvaktsbricka finns en människa som inte kan beskrivas efter den stereotypa mall som fördomarna målar upp.

Fördomarna om ordningsvakter är många och de målar upp vakter på ett mycket negativt sätt. Dessa fördomar har inte uppmärksammats för att vara just fördomar och därför har de tillåtits att bli normen för hur många ser på denna yrkesgrupp. Detta resulterar i att ingen reagerar när vakter utmålas i media som våldsbenägna och okunniga. Det resulterar också i att de som grips eller omhändertas av vakter, samt de som blir vittnen till ingripandena genast drar slutsatsen att vakterna har agerat felaktigt även om dem inte har gjort det.

Ordningsvakter arbetar för en ökad trygghet och för att denna trygghet ska bli så stor som möjligt krävs att vakterna har allmänhetens förtroende. När fördomar dömer ordningsvakter på förhand så spelar det ingen roll hur bra jobb vakterna gör. Därför ligger ansvaret för en ökad trygghet även på allmänheten som måste öka sin tillit till vakterna och inte anta att de t ex missbrukar sina befogenheter bara för att fördomarna säger det. Det första steget mot att bekämpa fördomarna är att uppmärksamma dem och det hoppas jag ha gjort med den här texten.

Ordningsvakt, 27 Stockholm

Håller du med artikelförfattaren? Tycker du att vakterna som grupp får för mycket kritik eller tycker du att även vakterna måste ta sin del av ansvaret för att rötäggen försvinner? Vill du också delta i debatten? Har du egna erfarenheter eller förslag på hur man kommer till rätta med problemen? Maila oss upprattelse(at)yahoo.se. Observera att vi alltid förbehåller oss rätten att redigera inlägg eller neka publicering. Reglerna för debatt och insänt material ser du här.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.