Veckans debattör: Michael Lundh; JK har rätt om ljugande poliser

mikael.jpg
Missriktad kåranda hos polisen, dålig kontakt med verkligheten på gatan och det snabbt växande antalet väktare med kort utbildning är ett stort rättssäkerhetsproblem. Det är mycket betydelsefullt och viktigt att JK Göran Lambertz tar upp dessa frågor. Det skriver förre polismannen MICHAEL LUNDH.

Jag har arbetat som polis i 24 år i Stockholm. För några år sedan valde jag att lämna polisen. En av anledningarna till detta var att jag fick svårigheter att vara kvar inom polisen efter ett antal debattartiklar om kårandan inom polisen, och rättssystemets behandling av utsatta grupper. De högsta polischeferna gjorde allt för att få bort mig och stoppa mina åsikter, vilket JO senare gav dem stark kritik för.

Efter att jag lämnat polisen har jag hunnit med att skriva två böcker. Den första boken ”Sveriges Likas Lag” som kom för två år sedan behandlar en del av de frågor som nu är aktuella i samband med JK:s uttalande om oskyldigt dömda, och att poliser ibland ljuger vid rättegångar. I boken beskriver jag hur jag själv som ung polis vid åtskilliga tillfällen ljög i rättegångar och hur mitt agerande ofta drabbade utsatta personer och grupper. Fostrad av en så kallad kåranda skyddade jag ofta kollegor mot olika grupper som vi gripit eller omhändertagit och som anmält mig eller någon kollega för övergrepp. Jag lärde mig tidigt av äldre kollegor hur man skulle skriva sig fri när man begått övergrepp på omhändertagna eller gripna. Fick någon man gripit en skada så skrevs som vanligt ”Personen var bråkig så polismannen Lundh och hans kollega tvingades göra nedläggning framåt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar. Då den misstänkte var våldsam lyckades polismännen inte hejda fallet varför de misstänkte slog i huvudet och blodvite uppstod.” Jag vet inte hur många gånger jag skrev detta avsnitt och jag var långtifrån ensam om detta.

Jag och flera med mig hade olika droger på sig som exempelvis ett antal narkotikaklassade tabletter som man vid vissa trängande behov kunde placera på någon person. Detta om man gjort ett ingripande som man kanske inte hade fog för så kunde man åtminstone styrka att personen hade tabletter på sig som klassades som ett brott och att det därmed fanns anledning till personkontroll och gripande. I de allra flesta fallen var det personer som tillhör de utsatta grupperna som missbrukare och personer med utländsk bakgrund som drabbades.

När min första bok kom hade jag förväntat mig många brev från arga poliser, men dessa uteblev nästan helt. Det kom till min förvåning många brev till min hemsida från poliser och väktare som höll med mig i min beskrivning om bristerna inom rättssystemet.

En del av dem som inte uppskattar vad jag skriver säger säkert att Lundh vet inte hur det är i dag, då han arbetade på Norrmalm och länskriminalen har mycket utvecklats till det bättre. Visst var det en specifik situation på Norrmalmspolisen som inte går att jämföra med andra polisdistrikt med en mycket tuff arbetsmiljö i Stockholms city.

Min kunskap i dag om dessa frågor är betydligt mer omfattande än under tiden som polis. Jag har kvar många kontakter med de olika invandrarorganisationerna jag under många år arbetat med. Under senaste åren har jag föreläst för en stor mängd personer runtomkring i landet och fått mycket information under dessa möten. Under arbetet med mina böcker har jag träffat många personer från utsatta grupper och samtalat med dem. Jag har haft kontor i moskén på Södermalm och träffat många från den muslimska utsatta gruppen, och inte minst samtalat med många poliser och väktare. Jag är fullt medveten om att alla berättelser om övergrepp inte är sanna, men min erfarenhet efter alla år som polis är att en hel del berättelser är sanna.

Det stora problemet i dag inom rättssystemet anser jag inte är att domstolar dömer oskyldiga. Det allvarliga är att de vittnesmål som kommer från polis och väktare ibland inte är sanna utan konstruktioner för att täcka gripandet.
Har det inte blivit bättre inom polisen undrar ni säkert? Självklart är polisen mer utbildad i frågor som etik och har säkert en vilja att skapa förbättring. De som kommer in på polisutbildning har bättre utbildning än vad jag hade när jag började polishögskolan i maj 1979.

Problemet är att strukturer och organisationer skapar individer och i dessa fall poliser. Jag tvingades som ung polis ut bland folk och patrullera och mötte till slut ungdomar på stan som jag vågade börja tala med och höjde därmed min sociala kompetens. Dessa möten gjorde att jag kom till insikt om att bakgrunden till kriminalitet ofta har sociala orsaker. Dagens välutbildade poliser patrullerar numera sällen ute bland allmänheten. När jag nu föreläser i olika skolor har man sällan eller aldrig på många år haft besök av polis om annat när ett brott inträffat.

Genom detta arbetssätt skapas en vi och dom mentalitet. Detta är givetvis inte den enskilde polisens fel utan grundar sig i struktur och systemfel.
När jag nyligen intervjuade missbrukare på Sergels torg sade de att de kände sig trygga när det någon gång kom en polis dit ner. Anledningen var att de ofta utsattes för övergrepp av olika väktare. Dessa har betydligt kortare utbildning jämfört med polisen, men det är oftast de som patrullerar och griper folk. Polisens uppgift blir vanligtvis att komma och överta gripandet och transportera den misstänkte till polisstationen.

Jag skulle kunna fylla en bok med berättelser som poliser och väktare skrivit och berättat för mig. En väktare berättade att man i vissa butiker tävlar om att ha mest gripna per månad, med en Londonresa som pris. Tänk er själva en utsatt missbrukare som kommer i vägen för en sådan väktare som vill bättra på sin statistik. Vid rättegången har den misstänkte ofta inte en chans mot polisen eller väktarna när vittnesmålen vägs mot varandra. Man utgår ofta från att en missbrukare ljuger och att en polis eller väktare i uniform talar sanning.

Det är mycket betydelsefullt och viktigt att JK tar upp dessa frågor. Jag anser att det är strukturer och systemfel som skapar denna situation och vilket resulterar i att personer blir oskyldigt dömda.

Att ledande jurister vänder sig emot JK är beklagligt, och att de grundar sina uppfattningar på domar de läst och inte i mötet med de utsatta medborgarna. Jag tycker de inte bara borde försvara rättssystemet utan värna om de utsatta grupperna som ofta drabbas av rättssystemets brister.
Jag ser det som en skyldighet att skriva denna debattartikel och föra fram de alla utsatta gruppernas röst. Dessa människor är inga höga jurister som får möjlighet att normalt göra sin röst hörd i debatten.

Jag vill slutligen betona att de allra flesta poliser jag arbetat med och mött är skötsamma killar och tjejer och gör ett mycket bra arbete.

MICHAEL LUNDH

Michael Lundh har jobbat som polis i 24 år. Han satt med i regeringens ungdomsdelegation 1999 till 2002, är styrelseledamot i Stiftelsen Expo och arbetar hos Skolor Mot Rasism.

39 kommentarer till Veckans debattör: Michael Lundh; JK har rätt om ljugande poliser

 1. emilia p skriver:

  Hej Michael, jag finner dej väldigt intressant och skulle hemskt gärna vilja prata med dej

 2. emilia p skriver:

  min mailadress: emilia_vanilla@hotmail,com

 3. olle skriver:

  Hej Michael.

  Jag har arbetat som polis i några år och känner igen en del av det du skriver. Precis som inom all verksamhet finns det saker inom polisen som går att förbättra. Men det mesta av det du skriver känner jag definitivt INTE igen. Jag tycker att dina åsikter och tankar många gånger låter ogenomtänkta och överdrivna. Dina erfarenheter säger mest om dig själv än om polisen i stort. Du idiotförklarar ju verkligen dig själv när du skriver om hur du burit dig åt. Att du gjort en massa korkade val i ditt arbete ska inte belasta en hel yrkeskår.

  Jag blir ledsen och upprörd över mycket av det du skriver, inte bara för att det får dig att framstå som korkad, dels för att du gjort fel i jobbet, och även för att du tillåtit dig själv att se på när andra gjort det. Tog det dig verkligen över 20 år att inse att du kanske inte var lämpad som polis?

  Jag blir också ledsen över att du får hela den samlade poliskåren att framstå som inkomptenta idioter. Jag har innan jag blev polis arbetat som lärare på en skola i ett mycket invandrartätt område, jag är aktiv inom amnesty, jag har i många år röstat på vänsterpartiet och jag kämpar för allas lika värde – både privat och i mitt arbete som polis. Du ska inte berätta för mig hur jag är, bara för att du lyfter upp dina dåliga exempel på hur du och dina kollegor i pikéten burit er åt.

 4. Victor skriver:

  Hej Michael.

  Jag tror starkt på de du säger. Jag har hört från ett flertal olika håll, inte bara poliser som säger ett detta som du har berättat om sker. Jag är också glad att du kan stå för de du har gjort. Jag är själv väldigt interesserad av att bli polis, vilket många av mina vänner också vill. Rötägg hör inte hemma inom polisen, och jag säger inte att de är ditt fel, visst har du en del i de hela också och de är synd att du inte handlade tidigare, men jag förstår du har blivit distraherad,
  de e inte så att man vill säga nej till sina kollegor som jobbat i massor av år när man precis är ny. Jag hoppas att de idag finns fler som vågar stå upp för vad dom själv tycker och att man inom kåren står upp och säger att sådant beteende inte är acceptabelt och att dom som nu jobbar inom polisen vågar anmäla varandra ifall de är en kollega som använd oförsvarligt mycket våld eller liknande, annars kan jag garantera kåren att de kommer komma ett flertal inom ett par år som inte kommmer acceptera sådant beteende!

 5. George skriver:

  vad bra att du fattar att du gjorde fel, det är långt ifrån alla som gör här i livet.
  Det jag inte fattar är varför ett fd rötägg ska få vara nån slags talesman.
  Låt istället poliser som aldrig skulle befatta sig med den sortens beteende komma till tals om problemen.
  Jag träffade ett par trevliga piketpoliser när jag var lite rund under fötterna, till min förvåning så gick det att kommunicera med dem, de var trots allt inga halv-apor på ryssfemmor.
  och vems fel är det att jag har den fördomen om polisen? jo sånna som dig.
  bra att du fattar dina misstag som sagt, men du borde inte få framstå som en bra person/polis.
  dessutom får du säkert betalt för att föreläsa i många av fallen?

  då kanske fd hustrumisshandlare skulle få samma expo och glorifiering i media och föreläsa? tror inte det…

 6. Niklas SKYDDSVAKT skriver:

  Jag tycker det är bra att sanningar verkligen går ut även om det tar sin lilla tid dvs sekretess m m .

  Jag tycker det är bra att du berättar hur det egentligen står till ibland vid olika sammanhang mm .

  Det var bra att du kom till rättegången tycker jag för att visa ditt stöd och framför allt veta vad var det som verkligen hände och övrigas utsagor.

  Jag har fått lära mig att kunskap är likamed makt.

 7. Magnus E skriver:

  Michael,

  Om det du berättar om dig själv är sant så tycker jag att du borde sitta på kåken.

  Om du verkligen ångrar det du gjort borde du väl anmäla dig själv.

  Du är inte förlåten i mina ögon om du verkligen deltagit i såna övergrepp.

 8. Niklas SKYDDSVAKT skriver:

  Jag förstår om folk är arga på varandra eller skyddar varandra vilket som, det kvittar för mig. Det mest väsentliga tycker jag är att sanningen kommer fram även om man jobbar som vakt/polis och har begått ett eller flera misstag, så är det viktigaste att man erkänner sina misstag och står för sitt/sina felaktiga beteenden.
  Rätt skall vara rätt tycker jag och ingen bör slippa undan straff för de brott folk har begått sig skyldiga till.

  Detta fick jag lära mig i skolan: Det är alltid bättre att erkänna sina onda gärningar än att inte erkänna sina onda gärningar och neka istället.

  Det är brottsligt att uppmana till brott. Hoppas att folk känner till det.

  En annan grej som verkar upprepa sig allt oftare har jag upptäckt och det är att varför tänker man inte sig för innan man begår ett brott som heter övergrepp i rättssak ?
  Innebär det verkligen att man är oaktsam eller är det ett uppsåtligt brott oftast ?

  Jag har nämligen hört att en hel del har ångrat sina hot om t ex pga en anmälan eller någon dylikt som leder i slutändan oftast till rättegång om tillräckligt bevis finns för åklagaren.

 9. Sparv skriver:

  ”Konstapel” Lundh…..

 10. Bertil skriver:

  Om fadde kan bli straffad så kan väl Lundh åka dit också. Han behöver lära sig att tappa tvålen i duschen på Österåker…

 11. Magnus E skriver:

  Det värsta är att Michael Lundh vill ju nagla dit Poliser och ordningsvakter som begår övergrepp mot andra medans han själv som gjort bra mycket värre saker än andra skall få möjligheten att leva på det och dessutom stå i rampljuset just pga att han är fd misshandlare och kriminell.

  Vilken dubbelmoral!

 12. Andreas Papastefanou skriver:

  Poängen med Lundhs arbete är väl snarare att belysa de problem som faktiskt finns vilket är nödvändigt om branchen ska utvecklas till det bättre.

  Han kan motivera sitt synsätt OCH han står för sitt arbete och sina värderingar vilket är mer än man kan säga om de flesta som skriver på forumet under diverse nick….

 13. alltså skriver:

  rättelse
  han kan ju bara belysa de problem som fanns, inte de som finns.
  Det kan ju faktiskt vara på det sättet att fler än michael, hans kollegor i alla fall, kommit till insikt och mognat, i den tidens anda som råder idag. Alla väljer dock inte att gå ut i media, vissa kanske jobbar internt med dessa frågor, vilket inte gör dem till sämre människor än Michael.

 14. Magnus E skriver:

  Men varför skall Michael vara fridlyst från att lagföras som alla andra han vill sätta dit?

  Varför får inte hans offer upprättelse?

  Ska man verkligen kunna komma undan för att man väljer att åka runt och föreläsa?

  Andra människor i samhället lagförs ju faktist för mycket mindre brott än han själv, varför skall han stå över lagen?

 15. alltså skriver:

  Det där är sannerligen en viktig fråga. Är inte alla lika inför lagen?

 16. Bertil skriver:

  Lås in Micke Lundh och Fadde…

 17. Toil skriver:

  Det är lite intressant faktiskt… om jag skulle få frispel någon gång när jag jobbar och systematiskt börja spöa handikappade homosexuella muslimska invandrarkvinnor (så har vi prickat in alla diskrimineringskategorier) så är jag en hjälte om jag sedan åker runt och berättar om det och skall därmed slippa straff för mina illdåd?

 18. Toil skriver:

  Jag upprörs av detta inte för att jag är rädd för att Lund och Fadde säger ”sanningen” (som enligt min erfarenhet är bra kryddad för att bli lite mer spännande för folk) utan helt enkelt för att jag varje dag jag går till jobbet gör allt som står i min makt för att hålla mig juridiskt korrekt och för att vara så serviceinriktad och vänlig som yrket tillåter och detta för skitlön samtidigt som den stora massan av personer kastar skit på mig baserat på mitt val av yrke. Detta medan kriminellt avskum som Lundh och Fadde hyllas som hjältar som är så modiga och duktiga. Ja Fadde och Lundh, ni är jättemodiga och duktiga, vågade ge er på svaga och utsatta människor när ni var beväpnade. Ni förtjänar båda att ruttna bort ett tjugotal år i var sitt fängelse. Gärna samma fängelse som de ni satt dit oskyldiga genom att ni begått mened efter att ni misshandlat dem. Lägg dessutom till en FET böteslapp. Efter ni har gjort det kanske ni kan få komma ut i offentlighetens ljus igen och berätta om era brottsliga gärningar men tala om att alla poliser och ordningsvakter inte är sådana utan att ni utgjorde en minoritet av dessa yrkesmän/kvinnor.

  Nej, Fadde och Lundh, ni är inget annat än kriminella kräk i mina ögon, helt baserat på era egna utsagor, och som sådana bör ni låsas in.

 19. Michael Gajditza skriver:

  Jag vet inte vilka år det handlar om för Michael Lunds del då han var ute med piketen och gjorde sina erfarenheter men jag antar att det var någon gång på 80-90 talet. Allt tal om lagföring är då meningslöst eftersom eventuella brott är preskriberade.

  För övrigt anser jag att Lundh visat både styrka och mod när han gjort upp med sitt förflutna och vänt ett negativt och destruktivt livsmönster till något livsbejakande och konstruktivt.

  Det ger ingen ersättning till dem han och hans kollegor utsatte för både misshandel och kränkande behandling men det nuvarande arbetet kan å andra sida få som konsekvens att några nu också slipper bli behandlade på ett sådant sätt.

  Någon skrev att Lundhs erfarenheter är gamla och att det kanske inte alls är så inom poliskåren längre. JK:s rapport är inte gammal och visar tyvärr med all önskvärd tydlighet att mycket av machokulturen lever kvar.

 20. Toil skriver:

  Det som är intressant är att i Lundhs bok, som jag med mycket kämpande tagit mig igenom (lät karln den inte korrekturläsas, otroligt dåligt skriven), så menar Lundh att han rätt tidigt, vad jag antar är inom preskriptionstiden för grov misshandel, grovt tjänstefel och allt annat som han i boken erkänner sig skyldig till, insåg att det han gjorde var fel och dåligt. Om han nu är den rättskaffens karl som är ärlig, moralisk och allt annat som han vill utmåla sig själv som i 9/10-delar av boken så borde han anmält sig själv samt sina kollegor och åtminstone själv erkännt brotten och tagit sitt straff. Men inte heller det kunde Herr Lundh göra. Då var det bättre att vänta tills han var utom räckhåll för lagens långa arm och sedan skriva en bok där han i förbifrten säger att visst, han har varit en dålig polis, men sedan ägnar 9/10 av boken åt hur dumma alla andra varit mot honom och hur hemskt synd det är om honom som faktiskt är en så himla bra polis. (Med det här vill jag inte säga att Lundhs arbete med ungdomsgängen i sthlm varit något dåligt, det vet jag inget om och jag tror att det mycketväl kan vara så att Lundh där gjorde en bra insats. Det som stör mig är att han hela tiden vill klappa sig själv på huvudet om hur bra han är och peka finger åt alla andra som är ack så dumma, men själv inte velt eller vågat ta sitt juridiska straff för de synnerligen grova brott han begått. Jag hoppas att hans samvete kommer plåga honom för resten av hans liv, det är tyvärr det enda straff och den enda upprättelse de som föll offer för hans besinningslösa misshandel kan få eftersom han varit för feg för at ange sig själv under tiden det kunde vara aktuellt med juridiska åtgärder.)

 21. Fundersam skriver:

  Toil!

  Jag förstår vad du menar och visst har du en poäng med att det blir lite ”bror duktig” ibland. Men tänk om han anmält sig själv?

  En polis hade erkänt brott och kanske blivit avsatt. Något värre lär det ju knappast ha blivit eftersom kollegorna var världsmästare i att hålla käft.

  Allt hans arbete med ungdomarna, invandrarorganisationerna, boken, fokus på felen inom kåren skulle blivit ogjort.

  Jag hävdar att han gjorde helt rätt. Plus att han verkar ha gjort upp med sitt förflutna.

  (Poängen med straff är att rehabilitera en människa till att bli en produktiv medborgare. Om vi tror att straff för straffets skull medför gott så är vi fel ute. Finns många exempel på det runt om i världen.)

  Varför ska han lida när han uppenbarligen tagit itu med sitt förflutna. Vad skulle det komma för gott ur att han åkte dit?

  Han tog så mkt skit för sitt arbete att han fick diagnosen posttraumatiskt stressyndrom. Jag är oerhört tacksam mot Lundh för allt hans arbete. Inget kan uppväga det.

  För ett tag sen blev en svart kollega mobbad av både befäl och kollegor. Ingen gjorde nåt.

  Jag vet ingen annan polis som stått upp och sagt sanningen. Vet du?

 22. Michael Gajditza skriver:

  @Fundersam Här har du en till: ”Jag har sett så många fördomsfulla och onödigt brutala kolleger kränka, sparka och slå försvarslösa medborgare att jag mår illa.”
  Claes-Göran Hellsten, polisinpektör, som jobbat inom polisen i 30 år

 23. Magnus E skriver:

  Ett straff är inte i huvudsak till för att bättra vederbörande.

  Först handlar det om att skydda medborgarna från vidare kriminalitet, därav att man låser in dom.

  Sedan handlar det om att i förebyggande syfte avskräcka andra från att begå brott.

  Sedan för det tredje så handlar det om att samhället ger upprättelse till offret.

  Sedan på modern tid har det tillkommit att vårda den intagna, men det är för att man vill ha en bättre individ på väg ut igen, inte densamma.

  Michael offer har blivit fråntagna sin chans till upprättelse!
  Michael har inte alls sonat sina brott med det han gör idag!
  Det är med hans dåliga samvete han gör det han gör, fråga honom om han nånsin försökt att gottgöra sina offer någon gång?!
  Har han ens modet nog att göra det?!

  Nej tack! Bespara mig hans skitsnack, han är inte värd sin vikt i sopor.

  Jag tar tillbaka detta den dagen jag får läsa tio ”du är förlåten Micke” artiklar från hans värsta offer… Den dagen lär aldrig komma, dagen då Micke söker upp sina offer för att be om förlåtelse.

 24. toil skriver:

  Instämmer helt med Magnus E. Dessutom så har Lundhs fega lösning, att vänta med att komma ut med sina brott då de blivit preskriberade omöjliggjort att de som han misshandlat kan få ekonomisk ersättning för de eventuellt permanenta skador han orsakat dessa människor.
  Som sagt, jag säger inte att Lundhs arbete med ungdomarna varit dåligt på något sätt, men som sagt, det är inte tillräckligt för att ursäkta att han misshandlat, kränkt, olaga frihetsberövat folk och dessutom förväntar sig klapp på axeln för att han varit så ”duktig” och vågat gå ut med det då det blivit preskriberat,

 25. mrgalahad skriver:

  Det är av mycket stor vikt att individer som Lundh och Darwich lägger fram sina upplevelser och erfarenheter till allmän beskådan.

  Visst de har begått brott och många fler med dem men det krävs att någon vågar öppna munnen och berätta om dem för att någon förändring ska kunna ske.

  Till er som här kritiserar honom så känner jag att jag måste fråga, känner ni er hotade av att någon med så pass mycket trovärdighet pekar ut poliser, väktare och om det inte sägs rent ut även ordningsvakter som inte alltid helt laglydiga individer?
  Ni har ju själva medgett att rötäggen finns, då är det väl bara bra om man ifrån polishåll medger och arbetar mot detta. Eller?

  //Mr G

 26. Magnus E skriver:

  Mr Galahad,

  Behöver du ett alkohollås på din dator?

 27. toil skriver:

  MrGalahad: Jag har inget problem med att man pekar ut rötägg. Tvärt om. Jag skulle bli jätteglad om de försvann från branchen och yrkets rykte kunde höjas. Vem vet, det kanske skulle innebära att jag behöver slåss mindre på jobbet och det vore trevligt.
  Vad jag däremot har emot både Micke och Fadde är att de för det första är kriminella som sätts som representanter för såväl poliser som ordnignsvakter. Att de för det andra lägligt väntat med att erkänna sina brott och försöka be om allmänhetens förlåtelse tills dess att deras brott är preskriberade och de som blivit offer för deras våldsamma framfart inte har en chans att få upprättelse, snacka om ett sista hån mot offren.
  Vore det inte bättre om några från den klara majoriteten av laglydiga ordningsvakter och poliser fick göras till representant istället för dessa två våldsverkare?

 28. mrgalahad skriver:

  Låt mig då säga så här toil.

  De som aldrig eller mycket sällan sett baksidan av OV brickan kan heller inte gärna sätta sig in i och förstå hur djävligt somliga kan bete sig utan kommer ofta med kommentarer som att ”sådant händer väl men är ytterst ovanligt” medan den som varit bland dem som begått övergreppen faktiskt VET hur ofta och mer intressant vilka som också begår dessa övergrepp.
  Det råder i mitt sinne ingen tvekan om att de som begår sådana övergrepp i allra högsta grad skyddar varandras ryggar, de vet att de begår fel men de vet också hur de ska bete sig för att alltid gå fria.
  För att komma åt sådana individer finns det två sätt att gå tillväga.
  1. Någon lyckas filma eller på annat sätt dokumentera själva övergreppen som sedan åklagaren väljer att ta till domstol. Något som såvitt jag vet är riktigt ovanligt om man slår ut det på samtliga fall.
  2. Någon som arbetar med dessa individer alternativt är en av dessa individer, väljer att komma ut med det som denne har bevittnat och på det viset försöka skapa en medvetenhet kring hur illa problemet faktiskt är.

  Följaktligen kan vi beväpna ett antal 10 000 medborgare eller så med filmkameror och postera dem utanför varje krog & bar för att på så vis skaffa filmbevis på övergreppen, även de som gästerna begår.
  Alternativt så tror man på de historier som de fd ordningsvakterna eller poliserna låter oss ta del av och inför hårdare granskning av OV, poliser mfl som förekommer ovanligt ofta eller där åklagaren lagt ned FUn mot ordningsvakten men där det senare dyker upp vittnen (exempelvis som i Anna Sjödins rättegång) men där åklagaren ändå underlåter att öppna FUn igen.

  Den som har rent mjöl i påsen har ju inget att dölja eller hur? Eller litar ni inte på rättssystemet?

  //Mr G

 29. Tomtehatt skriver:

  Passande att våga snacka när alla de MÄNGDER med brott man utfört har preskriberats. Det kräver riktiga ballar.

  Mannen är ju för fan kriminell, kriminell av den absolut värsta sorten.

 30. Toil skriver:

  Instämmer!

  Han har misshandlat och våldfört sig på samhällets svagaste för sitt eget höga nöjes skull. Han väntar med att erkänna tills det är preskriberat och nu hyllas han som en hjälte och tjänar grova pengar på att berätta om hur han spöade narkomaner, hemlösa, invandrare och liknande. Han är verkligen en förebild den där Lundh. Tänk vad bra om alla poliser och ordningsvakter var som honom…

 31. Toil skriver:

  Så ett något sent svar till MrGalahad eftersom jag missat hans inlägg.

  För min del får det gärna vimla av kameror. Jag jobbar inte på krogen utan jobbar uteslutande i tunnelbanan. Där finns det massor med kameror, det är bra. JAg skulle också vilja ha kameror i varje busskur, på varje busstorg och varje avräkningsrum. Allra helst med ljudinspelning så vartenda hot och vartenda tillmäle som riktas mot mig dokumenteras. Jag har inga som helst problem med det. Det enda som skulle kunna vara ett argument mot är den samhällskostnad som det skulle innebära att öppna nya domstolar och bygga nya fängelser för den offantliga ökning av antalet dömda för hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och övergrepp i rättssak som detta skulle innebära.

 32. OV Räven G4S skriver:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ovanligt-att-spackhuggare-dodar-manniskor_4328339.svd

  Texten redigerad, läs den rätta texten härunder

  Babianer har större hörntänder än lejon och de funkar ungefär som invandrare. Ensamma är de fega och springer och gömmer sig, men i grupp pucklar de på vem som helst utan anledning.

 33. Nike skriver:

  Lundh borde sitta inne. Undrar hur man blir sån som han; ger sig på stackars utsatta människor på ett näst intill sadistiskt sett och dessutom beväpnad. Sen står han och föreläser om det och moralpredikar om hur man ska bemöta och beröra människor. Men han vågar inte berätta att han även slog sina egna barn med tron att dom aldrig skulle kunna berätta. Men Michael även en två åring kan berätta,även en fyraåring.Och det är inte preskriberat!! Även dom tillhör några av alla dina offer som lidit och lider pga av dig. Du är ett osynligt monster som skrattar åt dina förtvivlade offer. En djävul på jorden!

 34. Toil skriver:

  Så Herr Lundh pucklar inte bara på invandrare, missbrukare och andra hjälplösa vuxna, han ger sig på barn också. Känns verkligen som en person som kan lära mig hur jag skall sköta mitt jobb och bemöta människor på ett vänligt och respektfullt sätt.

 35. OV Räven G4S skriver:

 36. M skriver:

  Mobbning är ochså vanligt inom polisen.

 37. memma skriver:

  https://www.flashback.org/t1774161
  Jag måste tacka polisen att mitt barn var våldtagen
  Förövarna är på fri fut och skrattar i mina ögån

 38. antifa skriver:

  OS Räven G4S

  ursäkta mig nazist, men tyst

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: