förslag

notis11.jpg
Här hittar du flera konkreta förslag för att få slut på rättsosäkerheten på krogen.

”Juridikens makthavare måste inse att det finns arenor där lagstiftningen inte gäller längre. Det är inte rimligt att samhället fortsätter skydda våldsamma män med vaktbricka som misshandlar och kränker och sedan vältrar över skulden på gästerna. ANNA SJÖDIN

Läs gärna vår debattartikel Så stoppas vaktvåldet tillsammans med Anna Sjödin. Artikeln beskriver ett antal av våra förslag som vi överlämnat till JK Göran Lambertz.

VÅRA FÖRSLAG. Upprättelse.nu jobbar för konkret förändring. Vi har flera konkreta förslag som vi tycker kan vara intressanta för att öka människors rättssäkerhet på krogen. Om samhället lyckas rensa ut rötäggen som jobbar i krogdörrarna kommer det också att vara till nytta för alla de bra vakter som försöker göra ett gott jobb i en tuff miljö varje natt.

Nedan har du 14 av våra förslag som gäller allt från polisens arbete, förundersökningar och tillsyn till processen i rättssalen.

[om polisen]

» 1. Ge polisen mer att säga till om – skärp tillsynen.
Polisen behöver resurser och tid att vara mer närvarande i krogvärlden och följa upp vakternas arbete i krogmiljön. Lojalitetsbanden mellan vakterna och krögaren måste brytas. Ett sätt att göra det kan vara att låta polisen fördela vaktjobben. De kontroller som gjorts i Stockholm med civilklädda poliser är ett utmärkt initiativ. Slumpmässig drogkontroll av vakter är också nödvändigt. Det gamla talesättet ”krogen är de kriminellas vardagsrum” måste brytas.

» 2. Gör bättre förundersökningar.
Polisen litar allt för ofta rakt av på vakternas historia. Det är extremt viktigt att förundersökningarna görs förutsättningslöst. Vi har sett skrämmande fall där polisen ensidigt söker efter allt som talar mot den misstänkte men struntar i det som faktiskt talar för att den misstänkte är oskyldig och borde frias. Detta problem gäller inte bara i mål där vakter (med extra trovärdighet) är inblandade utan finns även exempelvis i sexualmål.

» 3. Myndigheterna måste ställa högre krav på vakterna och se till att rötäggen avskedas.
Det är oacceptabelt med dörrvakter och trivselvärdar som själva säljer knark och som har dokumenterade brottsliga relationer. Vad spelar det då för roll om krogen de jobbar på är medlem i nätverk som ”krogar mot knark”. Det är inte rimligt att nyligen våldsdömda ordningsvakter fortsätter att jobba i krogdörren som trivselvärdar.

» 4. Reflektera över vilka som jobbar i dörren och med vem.
Vaktbranschen bör bli bättre på att säkerställa att säkerhetsklassad personal som normalt vaktar penningtransporter eller skyddsobjekt inte umgås och blir vänner med kriminella i krogdörren.

Sjukvården behöver fundera över om det är rimligt med extraknäckande läkare med förskrivningsrätt räddar liv på dagarna och jobbar i krogbranschen med att bruka våld på kvällarna?

Här är flygflottiljen F 21 ett intressant exempel. De har beslutat att det inte är tillåtet för deras officerare att jobba extra i krogdörrar. De ser vaktjobb som förtroendeskadlig bisyssla.


[om krögarna]

» 5. Bryt banden mellan krögaren och vakterna.
Om vakterna tar order av polisen i stället för av krögaren försvinner incitamentet att diskriminera.

» 6. Se till att krogar som diskriminerar fråntas alkoholtillståndet.
Det ska helt enkelt inte vara lönsamt att diskriminera. Sluta sortera människor.
Krogarna ska servera de människor som uppfyller reglerna i den ordning de kommer. Trick med gästlistor och hagar där gäster väljs ut är ett godtyckligt sätt att sortera ut gäster. Det diskriminerar och skapar problem, friktion och onödig irritation. Stockholms beslut att regler skall vara tydligt angivna i entrén är ett bra initiativ i rätt riktning.

» 7. Rensa krogarna från svarta pengar.
Detta kan ske genom att skatteverket intensifierar kontrollen av kassaredovisning och personalliggare.


[om rekrytering och utbildning]

» 8. Bredda rekryteringen av vakter.
Branschen behöver jobba aktivt med rekrytering av dörrvakter med varierande bakgrund och erfarenheter.

» 9. Förbättra utbildningen.

Dagens utbildning är för kort. 70 timmar räcker inte för att utbilda personer med polismans rättigheter. Särskilda insatser behövs inom fredlig konflikthantering och samtalsmetodik. Samhället måste säkerställa att vakterna har den utbildning och psykologiska skolning som krävs för att lösa konflikter på ett bra sätt.


[om rättsprocessen]

» 10. Höj ribban för vad som faller under allmänt åtal.
Vakterna ska inte kunna komma undan genom att regelmässigt motanmäla gästen. Saknas skador är det exempelvis svårt att veta om en påstådd misshandel verkligen ägt rum. Påstådda angrepp på krogvakter där stödbevisning eller skador saknas bör inte ligga under allmänt åtal.

» 11. Bryt VIP-behandlingen av vakterna i rättssalen.
Förhoppningsvis leder debatten kring vaktvåld till att den självklara tilltron till vakter upphör. Domare, nämndemän och åklagare måste våga ifrågasätta i varje enskilt fall istället för att ge vakterna automatisk särbehandling. Det är hög tid att rättsväsendet vaknar och inser att det händer att man dömer oskyldiga när ord står mot ord.

Varje fall ska bedömas individuellt. Idag åker gästen ofta dit om ord står mot ord trots att rätten enligt svensk lag i tveksamma fall ska fria. Så kan vi inte ha det. Du kan inte bli rättslös bara för att du går på krogen.

» 12. Öppna rättsväsendet för samhället.
Rättssystemet behöver bli mer representativt för samhället i allmänhet. Det behövs fler erfarenheter (exempelvis yngre och invandrare) i rättsväsendet om nämndemannasystemet skall ha legitimitet och vara kvar i framtiden.

» 13. Gör det möjligt att granska rättsväsendet.
I dag är datasystemen onödigt byråkratiska och otillgängliga. Det är i princip omöjligt att göra jämförelser och få fram statistik. Journalistiken blir beroende av läckor vilket inte ger en helhetsbild.

» 14. Rensa ut begreppet ”dömt är glömt” från rättsväsendet och inse att alla myndigheter kan göra fel. Rätt till prövning i en andra instans borde vara en självklarhet. En oberoende granskningskommission för prövningstillstånd fri från åklagarmyndigheten är en annan nödvändig åtgärd.

Har du fler förslag? Saknar du något eller tycker du att något krav/förslag är fel eller behöver modifieras? Maila upprattelse (at) yahoo.se eller lämna en kommentar.

28 kommentarer till förslag

 1. Janne skriver:

  Hej,
  det ser mer seriöst ut om ni lär er skilja mellan dessa tre ord:
  ordningsvakt
  väktare
  entrévärd/dörrvakt

 2. Gizmo skriver:

  Varför punkt 4, stycke 2?

  Vad är det för fel med en läkare som jobbar extra i krogmiljö? Jag ser ingen motsättning i detta.

  Som ordningsvakt har man rätt att bruka våld i vissa fall.

  ”Jobba i krogbranschen med att bruka våld.” är väl att ta i lite väl mycket. Allt som oftast bukas det inte våld. De flesta människor kan även i berusat tillstånd pratas ut.

  Det är när man stör, är aggressiv eller vägrar gå när man blir avvisad som viss våldsanvändning motiveras.

  Sluta utgå från att alla vakter är rötägg i argumentationen. Utgå istället från att de vakter som sköter sig också ska skyddas från rötäggen.

  En duktig och socialt kompetent vakt kan väl få jobba även om han pluggar till läkare under veckorna? Eller jobbar deltid som läkare.

  Jag förstår att det för fröken Sjödin sticker i ögonen att den vakt hon haft sitt handgemäng med pluggar till läkare och på så vis framstod som extra trovärdig i rätten, men det gör inte den här framställningen mer seriös.

  Jag stödjer helhjärtat många av förslagen. Jag vill också sortera ut rötäggen. En hårdare kontroll och en längre utbildning är bara bra.

  Det som jag tycker ska tilläggas är att utbildningen i våldsanvändningen borde bli betydligt längre. Ju bättre vakterna är på att ta grepp och nyttja diverse tekniker att hantera bångstyriga människor på desto mindre våld krävs.

  Drogkontroller är viktigt och bra i utsatta brancher.

  Lägg också till ökad kameraövervakning på krogen/krogkön. Gärna med ljudupptagning. Det finns på många ställen, men lågnt ifrån alla och överallt.

  Gärna kameror i avräkningsrum och liknande för att döda myten om ”ingen ser vad som händer i ett avräkningsrum.”.

 3. upprattelse skriver:

  Det handlar inte bara om fallet med Crazy Horsevakten. Det finns flera extraknäckande läkare i stockholms krogmiljö.

  Vi ifrågasätter dessa på samma sätt som F 21 gör med sina officerer. Läkaretiken går inte att förena med det våld du kan utöva som vakt. Man bör också fundera över kopplingen mellan kriminalitet och förskrivningsrätt.

 4. Roger skriver:

  ”Lakaretiken gar inte att forena med det vald som du kan utova som vakt”

  Ursakta?

  Det dar var nog det dummaste jag har hort! Seriost! Nu blir jag forbannad. Snacka om att den som skriver nagot sadan inte vet ETT ENDA SKIT om varken etik eller det vald som vakter tillats anvanda.

  Snalla lar er nagot om det yrke ni uttalar er om. Hur (i helvete rent ut sagt) kan det vald som ordningsvakter tillats utova inte ga att forena med den etik som man som lakare bor halla sig till? Skulle valdsanvandning inte vara etiskt forsvarbart?

  Hur kan upprattelse.nu tillata att nagon skriver sant nonsens i deras namn?

 5. Magnus E skriver:

  Jag håller med om mycket här!
  Att använda våld i rätta situationer är etiskt försvarbart och jag ser inga hinder om att man arbetar som ordningsvakt och läkare samtidigt. Men det är lämpligt att arbetsgivaren prövar bisysslan pga de eventuella geografiska aspekterna.
  Om du arbetar lokalt som läkare på en vårdcentral så kanske det arbetet skulle påverkas negativt om du samtidigt arbetar på en lokal krog där samma människor festar. Där tycker jag kanske att det kan vara läge för arbetsgivaren att bedöma eventuell förtroende skada.

  Att vakter behöver längre utbildning är mycket bra och något som jag länge tyckt. Det är orimligt med alla dessa befogenheter med så kort utbildning.

  Rekryteringen till ordningsvaktsutbildningen måste göras om helt och hållet. Man skall inte stirra sig blind på att fylla ut kursplatserna utan man skulle helt enkelt koncentrera sig på att rätt person får rätt plats. Istället kanske de skulle använda sig av rekryteringsprocessen för polis utbildningen istället.

  Jag tycker även att efter ordningsvakts utbildningen så skulle en 1 månads praktik sitta fint, den praktiken skall vara som tredje man i en polisbil tillsammans med två poliser.
  Detta skulle öka samspelet mellan polis och ordningsvakt samt kompetens nivån hos ordningsvakten skulle öka markant.

  Höj den allmänna åldersgränsen till 25-27 för att bli ordningsvakt istället för 20 år, hur många 20 åringar kan anses vara tillräckligt mogna vid den åldern att arbeta i såna miljöer?

  Men något som är mycket mycket viktigt är att ordningsvakten fortsätter ha sitt förtroende i rättsalen. Det är mycket farligt att ordningsmaktens vittnesmål skall räknas som lika adekvat som vem som helst. Effekten av detta blir att man räknar mer med kvantitet av vittnesmål istället för kvalitén.
  Om en ordningsvakt gör ett myndighetsutövande med bra lagstöd i grunden och den mperson vars utövandet riktats emot får för sig att anmäla pga dennes ilska och hämdbegär så kan enligt förslagen modell ordningsvakten bli fälld om mängden vittnesmål överstiger vaktens. Detta får inte hända! Orningvakten skall ha högre trovärdighet i rätten.
  Men det förutsätter ju naturligtvis också att rötäggen sorterats ut…

 6. Andreas Papastefanou skriver:

  Åldern för att söka till ordningsvakt borde vara MINST 25!!

  Vansinne att ta in 20-åringar egentligen.

  Dessutom borde det vara obligatosriskt med fortbildning varje år där man på djupet diskuterar de erfarenheter man har skaffat sig sedan man gått utbildningen.

 7. toil skriver:

  Dessutom, och nu gör jag ett utspel som kommer riskera att placera mig i facket icke politiskt korrekta, vill jag ha ett ORDENTLIGT test som visar om man kan tala och skriva svenska. Att personer som inte kan tala ordentligt svenska skall försöka förklara ett myndighetsingripande för en berusad och agiterad person är vansinne.

 8. Marcus skriver:

  Tjenare,

  Kan någon förklara vad som driver en till att bli vakt? Jag fattar inte. Kan inte komma på några legitima anledningar.. brudar kanske?

  Tänk om vakterna själva skulle se ner på våld, det vore ett framsteg! ”Du Burre, du hade ju kunnat prata med honom istället, be om hjälp nästa gång. Nu blir det löneavdrag”. Utopi.

 9. saga skriver:

  Vad som driver en att bli ordningsvaktvakt?? jag har ju redan sagt att jag tycker alla sådana bör söka sig andra arbeten. Då jobbet är så fruktansvärt liveget med sparken, då du kan göra ett litet misstag, genom att tappa greppet om en perosn då civila slår dig i ryggen.

  Säg nu att han var 32år och blir ersatt av en 22åring. 32åringen är ingen person vi skall hurra att vi blev av med snarare tvärtom, bara för att han förlorade brickan är han inget rötägg.22åringen ny och färsk, inget bra ämne att ersätta en veteran med.

  Vakterna ingriper mot våld, när män slår sina kvinnor, när killar slår varandra, de ser ner på våld.
  Idag kan jag dock förstå att alla de OV som varje dag går till jobbet för att de vill göra ett bra arbete är rädda att ett av kvällens ingripande skall sluta med att förlora brickan. Idag kan heller inte så många av dem lämna arbetet för en tryggare anställningsform, det finns inga jobb….

 10. Leo skriver:

  Marcus> Nästa gång du går ut på krogen. Håller dig spiknykter hela kvällen, så kommer du se varför det krävs vakter på svenska krogar.

 11. Gizmo skriver:

  @Marcus:
  En legitim anledning att bli OV:
  Att ha en genuin vilja att hjälpa sina medmänniskor och vilja skydda de som håller sig till våra gemensamma normer och lagar från de som inte gör det.

  Och angående din framställning med ”Burre”, så ses det ner på de som använder våld som första lösning. Det blir inte löneavdrag, men ingen vill jobba med en våldsbenägen kollega.

  Kan man prata ned en aggressiv person, så gör man det. Har man möjlighet så skaffar man sig numerärt överläge över de man ingriper mot för att avskräcka från våldsanvändning, och för att minsta möjliga våld ska krävas om det går så långt att man ändå måste nyttja det.

 12. Roger skriver:

  Marcus:

  Vad ar det som sager att vakter inte ser ner pa vald?

 13. Magnus E skriver:

  Jag blev ordningsvakt väldigt tidigt, och jag ville bli vakt för att känslan om att vara ”hjälte” tilltalade mig.

  Det fanns inget bättre än känslan av att hoppa in och rädda någon eller några i en situation som är livshotande och som är så hemskt otäck att alla andra springer därifrån.

  Det fick mig att känna mig modig! Jag levede för den känslan.

  Nu jobbar jag med det för att det är just ett jobb….

  Om min anledning va legitim eller inte låter jag andra att bedöma.
  Min syn sedan många år tillbaka på mitt yrkesval är inte densamma som när jag sökte mig in.

  Känner mig inte som hjälte idag…
  Mer som en slagpåse…

 14. Victor (Ordningsvakt) skriver:

  Håller med Magnus E.

  Och som vakt/slagpåse idag så blir man slagen på av både busar, politiker, poliser och inte minst föredetta dörrvaktschefer som iaf jag bevittnat sparka på en person som var belagd med fängsel liggandes på marken, men om man gör avbön på nån hemsida så är allt förlåtet eller?

 15. Justice skriver:

  Längre utbildning för ordningsvakter och uniform på alla ordningsvakter.

  Se till att göra större kontroll på krögare som är den onda kärnan i biten.

 16. Roger skriver:

  En gemensam uniform for alla ordningsvakter har varit pa planeringsstadiet i flera ar nu. Far se nar dom blir klara. Alla vill att ordningsvakter ska ha langre utbildning men ingen vill betala for det.

 17. saga skriver:

  Jag vet inte riktigt hur det fungerar på krogarna, om samma OV jobbar på samma krog hela tiden?
  Om man gör det kommer snart OV:n ingå i den mentalitet som finns på just den krogen.

  Ett sätt att få OV att vara lite ”outstanding” vilket behövs för korrekta ingripande utan att han/hon behöver ta hänsyn till ”lojalitet” som det talas om här, är att man låter dem jobba på flera olika krogar. Ett rullande schema på säg, 10-15 krogar på en månad, eller fler.
  Då blir det även svårt för krögaren att få OV att gå i hans ledband, med krav om viss nationalitet, kön, antal, o.s.v. Sedan ser ju alla dessa OV olika saker,
  vilket snart med samarbete med polis, borde kunna fälla fler av de kriminella krögare som uppenbarligen finns.

  vad tror ni?

 18. Magnus E skriver:

  1: gemensam uniform, tydlig polisiär funktion.
  2: Utsättning varje kväll hos polisen, ansvarig polis sätter ut ordningsvakter på respektive arbetsplats, ej samma hela tiden för att motverka krögarens inflytande på ordningsvakterna.
  3: Längre och mer avancerad utbildning
  4: Högre grundkrav för att bli ordningsvakt, 25år, psykologisk utvärdering, ekonomisk kontroll och högskolebehörighet.
  5: Operativt samarbete med polisen med samma radiosystem.
  6: Högre löner för att öka intresset för människor att utveckla sig inom yrket.
  7: Möjlighet till vidareutbildning med tydliga grader som stimulerar kompetensutvecklingen och löneutvecklingen.
  8: Möjlighet att direktförverka alkohol.
  9: Bättre vapen för självskydd som inte skadar gärningsman, Oc spray.
  10: Ge ordningsvakten en kontrollfunktion mot krögaren.
  11: Utse en ordningsvaktombudsman för allmänheten, där allmänheten kan vända sig och ställa frågor kring ordningsvaktens specifika myndighetsutövning.
  12: Återge ordningsvakten möjlighet för att kunna både vara hundförare och ordningsvakt med kontroll från både polis och länsstyrelse.
  13: Använd möjligheten att beväpna ordningsvakten i högre utsträckning.

  Detta är några förslag som jag anser succesivt skulle höja standarden för ordningsvaktskåren. Det skulle öka tryggheten för allmänheten och mycket väl stimulera rättsäkerhetn för alla parter. Trovärdigheten för ordningsmakten måste återvinnas.

 19. Justice skriver:

  Tycker det låter jätte bra domkraven eller önskemål.

  mvh j

 20. Toil skriver:

  Funderar lite på punkt 2. Skulle det gälla alla ordningsvakter eller bara de som jobbar krog? Jag tänker på alla som jobbar i köpcentrum, kollektivtrafik, konserthus, socialkontor, sjukhus mm.

 21. Magnus E skriver:

  Enligt eu:s krav om konkurrans kan inte svenska polismyndigheten ta över arbetsgivaransvaret om ordningsvakterna så alla bevakningsföretag kommer fortfarande bemanna många objekt.
  Det skall vara en utsättning för alla ov, rent operativt har jag ingen plan för hur det ska gå till.
  Men som sagt, det viktiga är att knyta lojaliteten till polisen och eliminera beroendeställningen till krögaren.

 22. Andreas Papastefanou skriver:

  Att punkt 4 fortfarande inte är en realitet när det gäller rekryteringen känns verkligen tråkigt.
  För unga Ov’s är ingen höjdare.
  Bra idé om högskolebehörighet. Desto närmare vi kommer att en ordentlig rekryteringsprocess desto mer kommer vi att öka respekten för yrket och kvaliten.

 23. Justice skriver:

  Om folket värkligen vill få slut på våldet på krogen så är det enklaste väl att ta bort 5tillståndet och 03.00 tillståndet.

  alla krogar i sverige borde bara ha öppet till kl 01.00

  För då ser man en klar bild att problemen kommer från längre öppentider och inte ordningsvakter i helhet.

  mvh J

 24. Andreas Papastefanou skriver:

  Om krogarna stänger 01.00 skulle det bara sätta fart på svartklubbarna och där springer ingen och kollar så att vakterna sköter sig om man säger så…

 25. Leo skriver:

  Dessutom, så strävar flera politiker för att fler krogar ska ha öppet till fem. Detta för att locka hit mer turister.

  Samt som andreas säger, vi skulle få tillbaka svartklubbarna och då är det ingen som kontrollerar.

 26. Magnus E skriver:

  En fråga till upprättelse.

  Hur arbetar ni med dessa förslag, hur går ni framåt?

  Hur tar ni ställning till förslag och tankar som ni får av oss skribenter?

 27. ´Vakt city! skriver:

  Tycker Anna sjödins utalanden är felaktiga och plumpa och väldigt hämdfull i sina uttryck!
  Förstår att hon är arg och känner sig felbehandlad om nu så fallet är att hon är oskyldig.
  Om hon vill göra något åt krog miljö och saker så tycker jag att hon ska ta ordnings vaktsförordnande och väktar leg och sen ta och jobba lite som både väktare och ordningsvakt så kommer hon snabbt att förstå varför det är merparten av ordningsvakter som är riktigt bra vakter och människor som handskas med onyktra och bångstyriga människor med fast hand för att hålla ordningen..
  Sen finns det gott om x kriminella som jobbar som entre värdar och gör ett gott arbete utan att utöva varken våld eller kriminell makt.
  Har jobbat i stockholms vaktvärld i tio år och användning av droger bland vakter är mindre idag än vad det var för 10 år sen.
  Sen vakters dopnings bruk kan man diskutera och och även polisens bruk av anabola steroider och andra substanser som är likvärdiga.
  dom flesta går på gym och tränar….man måste inte bruka anabola steroider bara för det.
  så att drogtesta väktare och ordningsvakter tycker jag är moraliskt fel så länge inte polisen oxå blir det och advokater och läkare och andra myndighetsutövare..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: